Quảng cáo

KMPlayer

Tải xuống KMPlayer dành cho PC

 • Tương thích với hệ điều hành của bạn
 • Miễn phí
 • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
4.2.2.40

Tải xuống miễn phí KMPlayer. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

 • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
 • Luôn có sẵn
 • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Windows
Tình trạng bảo mật

Tải xuống KMPlayer thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác

Phiên bản trước

 • KMPlayer 4.2.2.39

  KMPlayer

  Tải xuống
 • KMPlayer 4.2.2.38

  KMPlayer

  Tải xuống
 • KMPlayer 4.2.2.37

  KMPlayer

  Tải xuống
 • KMPlayer 4.2.2.35

  KMPlayer

  Tải xuống
 • KMPlayer 4.2.2.34

  KMPlayer

  Tải xuống
 • KMPlayer 4.2.2.31

  KMPlayer

  Tải xuống
 • KMPlayer 4.2.2.30

  KMPlayer

  Tải xuống
 • KMPlayer 4.2.2.29

  KMPlayer

  Tải xuống
 • KMPlayer 4.2.2.28

  KMPlayer

  Tải xuống

Quảng cáo

Quảng cáo

Ứng dụng thay thế miễn phí

Khám phá Apps

Quảng cáo